FÖRETAGET

Lammhults Gjuteri AB utför legotillverkning i huvudsak till industrin, där vi åtar oss att gjuta i legeringar som järn och brons. Vi åtar oss lika gärna enstycksdetaljer som en längre serie av komplicerade kärngjutgodsgjutningar som enklare gjutningar. Vi handformar gjutformar i sand, vilket innebär att det blir en sandform per detalj. Av den anledningen kan vi åta oss enstycksdetaljer lika gärna som en större serie produkter. Inga arbeten är för små för Lammhults Gjuteri AB.

Vi har gott samarbete med våra kunder från att gå från grundidéer till färdiga produkter. Av våra befintliga kunder finns de i verkstad-, fordon-,  varv- och processindustrin. Vi verkar mestadels på den svenska marknaden men exporterar även till nordiska länder samt norra Europa.

Vår huvudverksamhet är gjutgods till industri, men gjuter även skulpturer till offentlig miljö.

Vi strävar alltid att förbättra oss och ge bra service gentemot våra kunder. Vi bistår gärna med tekniskt stöd från idé, med modelltillverkning till maskinbearbetat och målat monteringsfärdigt gjutgods.

 

 

 

KONTAKT

Lammhults Gjuteri AB
Box 35 Värendsgatan 28
363 45  LAMMHULT
Telefon: +46 472 260160