FÖRETAGET

Lammhults Gjuteri AB producerar ca 200 ton gjutgods per år med fördelning om 70% järnlegeringar
och 30% bronslegeringar.

Vi är idag 12 anställda, med hög kompetens inom området.

Vi hjälper dig gärna med anskaffning av modellutrustning och efterbearbetning om behov finns.

Vi har gott samarbete med våra kunder att gå från grundidéer till färdiga produkter.

Vårt mål är att vara flexibla och ha korta genomloppstider samt strävar vi alltid efter att förbättra oss
och vår service gentemot våra kunder.

 

 

KONTAKT

Lammhults Gjuteri AB
Box 35 Värendsgatan 28
360 30 LAMMHULT
Telefon: +46 472 260160