Sandgjutning

Sandgjutning i handformad sand

Lammhults Gjuteri AB gör sandformar till sandgjutningar i brons- och järnlegeringar. Vi åtar oss arbete baserat på bronslegeringar som väger mellan 0,1–1000 kg och järnregleringar mellan 0,1–1500 kg. I vår tillverkning utformar vi specialutformade sandformar för varje enskild gjutning.

Sandgjutning av hög kvalité

Alla våra sandgjutningar är gjorda av en handformning av sand. I vår tillverkning bygger vi unika sandformar för varje gjutning vilket betyder att en beställning inte behöver bestå av större serier. Vid gjutningen fyller vi formen med järn- och bronslegeringar beroende på vad som tillverkas.

Specialutformade sandgjutningar

Lammhults Gjuteri AB´s kunder finns främst inom verkstadsindustrin, fordonsindustrin och offshore-, varv- och processindustri. Vid en gjutning fylls formen med den önskade legeringen. Kärngjutgods, mindre serie och enstycks detaljer, järnregleringar och allt inom metallegeringar med vikter upp till 1500 kg är företagets största styrkor.

Om oss

Lammhults Gjuteri AB grundandes 1969 och har sedan dess gjort gjutningar av olika metaller. Med vår långa erfarenhet har vi en bred kunskap inom sandgjutning samt handformningar i sand. Vi verkar i huvudsak på den svenska marknaden, men exporterar även till de nordiska länderna samt norra Europa. Vi bistår med ett tekniskt stöd från idé till tillverkning till det maskinarbetade samt målade godset som är färdigt för montering.

Få offert på sandgjutning
Kontakta oss så svarar vi gärna på dina frågor eller lämnar en offert vid förfrågan. Vi har ett gott samarbete med våra kunder och guidar dig från en grundidé till en färdig produkt. Lammhults Gjuteri AB är ditt brons- och järngjuteri som har ambitionen att utveckla vårt samarbete och fortsätta att växa inom gjuteribranschen.