Sök

Lammhults Gjuteri AB – ditt brons och järngjuteri

Ett metall och järngjuteri i Småland – Lammhults Gjuteri AB
Lammhults Gjuteri är ett metall och järngjuteri som erbjuder gjutningar i brons och i järn, med dess olika legeringar. Vi bistår med lång och bred erfarenhet inom brons – och järngjutning. Vår styrka är vår flexibilitet med snabba omställningar i produktionen samt stor valmöjlighet för kunden.

Lammhults Gjuteri producerar ca 250 ton per år fördelat med 80% järnlegeringar och 20% bronslegeringar. Vi har hög kvalitet på kärngjutgods, med gjutvikter mellan 0,1 – 1500 kg per gjutdetalj.

 

Gjutning i järn i sandform – Lammhults Gjuteri AB

Vi gjuter efter kundens önskemål – allt från små ämnen till stora gjutdetaljer. I vår produktion utformar vi enskilda, handformade skräddarsydda sandformar för varje enskild gjutning, vilket innebär att vi inte behöver beställningar på långa serier utan åtar oss även enstycks arbeten. Kärngjutgods, mindre serier i järn, segjärn och det mesta inom bronslegeringar med vikter upp till 1500 kg vilket är företagets stora styrkor.

Historik

Lammhults Gjuteri AB grundandes 1969 och vi är idag 13 anställda. Vår inriktning är att som järngjuteri, gjuta detaljer i järn, segjärn och i bronslegeringar. Våra kunder finns i första hand inom verkstadsindustrin, fordonsindustrin och offshore-, varv- och processindustrin. Vi verkar mestadels på svenska marknaden, men exporterar även inom Norden och norra Europa.

Lammhults Gjuteri AB, som legogjuteri kan bistå med tekniskt stöd från idé, med modelltillverkning till maskinbearbetat, målat monteringsfärdigt gods. Vi har gott och långvarigt samarbete med flera leverantörer runt om i Sverige

Material

Följ länken här för att se en sammanställning av de vanligaste kvalitéerna som vi gjuter. Gjutvikterna kan variera från 0,1 upp till 1500 kg beroende på vilken legering som ni önskar ha gods gjutet i.

Klimatsmart

Lammhults Gjuteri AB´s kunder kan ha stort förtroende för oss att vi tillämpar bästa teknik och att vi därefter strävar för att förbättra vår verksamhet. Gjutprocessen är en återvinningsprocess där vi köper in färdiglegerat skrot som råvara och gjuter nya produkter, samt att vi använder allt överblivet material från vår egen process. Det blir därav ett cirkulärt omlopp då materialet går att återanvända efter produktens livslängd och blir till nya produkter. Omloppet gagnar miljön = Klimatsmart.

Kontakta oss

Vi har gott samarbete med våra kunder från att gå från grundidéer till färdiga produkter. Vi strävar för att alltid förbättra oss och förbättra vår service gentemot våra kunder. För att veta vilka möjligheter vi har att erbjuda er, välkomna med era funderingar – vi svarar. För kontakt tryck här