Sök

Produktion

Sandgjutning i handformad sand

Lammhults Gjuteri AB gör sandformar till sandgjutningar i brons- och järnlegeringar.
I vår tillverkning utformar vi specialutformade sandformar för varje enskild gjutning.

Sandgjutning av hög kvalité

Alla våra sandgjutningar är gjorda av en handformning av sand. I vår tillverkning bygger vi unika sandformar för varje gjutning vilket betyder att en beställning inte behöver bestå av större serier. Vid gjutningen fyller vi formen med järn- och bronslegeringar beroende på vad som tillverkas.

Gjutning

Vi åtar oss arbete baserat på bronslegeringar som väger mellan 0,1–1000 kg och järnregleringar mellan 0,1–1500 kg.

Efterarbetning

Godset blästras och rensas på gjutgrader efter gjutning samt levereras målat om så kunden önskar.